Hala sommarvägar

De flesta av oss förknippar halka med vintern. Vattenplaning kan man förvisso drabbas av året runt, men det är inte riktigt samma sak. På hösten kan man slira på hala löv, men faktum är att även på sommaren kan vägarna bli hala.

Problem på asfalten

Hala sommarvägar kan bero på flera saker. En värmebölja kan göra att bindemedlet i asfalten släpper och tränger upp på vägbanan. Vägen kan då fläckvis bli mycket halkig. Om det är varmt under lång tid, vilket har varit fallet på många håll i Sverige denna sommar, är risken för detta extra stor.

Asfalten kan även poleras ned, vilket är extra vanligt på de platser där den utsätts för stort slitage i form av svängar kombinerat med inbromsning eller acceleration. Rondeller är ofta utsatta för nedpolering. Stenmaterialet i asfalten, som ger friktion, poleras ned och det blir svårare för däcken att få fäste.

Ett annat problem är olika typer av löst material, som grus och jord, på vägen. På en grusväg är alla medvetna om risken för rullgrus, men grus kan även finnas på vanliga vägar. Dels kan grus ”läcka” från arbeten som potthålslagning eller snabellagning, och dels kan jord eller grus blåsa in på vägen, eller föras med av vattnet i samband med regnväder.

Faktum är att olyckor är vanligare under sommaren än vintertid. Till viss del beror det på att det blir mer trafik på vägarna när en stor andel av svenskarna tar ut sin semester och beger sig mot stränder, sommarställen, muséer och djurparker. Men en annan anledning, som inte bör ignoreras, är vad som händer med vägarna när temperaturen stiger. Ökat slitage till följd av ökad trafik är också en viktig orsak.

Slutligen kör många fortare på sommaren än på vintern, kanske för att de tror att vägarna är säkrare då. Därmed underskattar de riskerna för saker som hala fläckar på asfalten.