Etanol bättre drivmedel för miljön

Jakten på biodrivmedel som kan ersätta bensin har pågått länge. Etanol har länge varit på tapeten, men tyvärr har försäljningen av detta sjunkit rejält. Dock har regeringen sänkt skatten på detta biodrivmedel, och faktum är att det inte är svårt att få en bil att gå på etanol istället för bensin, det är snällare mot miljön.

Etanol är rätt och slätt ett miljövänligare drivmedel än bensin för miljön, en ändå är det fler som köper bensin.

Regeringen har sänkt skatten på etanol

Om man är sugen på att driva sin bil på etanol istället för bensin så gäller det att känna till lite om drivmedlet. Det har hittills sjunkit och stigit i pris, och på senare har det skett en rejäl förminskning i försäljningen. Detta är inte bra för målet att gå mot mer hållbara bränslen i fordon, och just därför beslutade regeringen år 2016 om att sänka skatten på etanol. Syftet är att stimulera försäljningen av förnybara bränslen, menar Åsa Romson. Men folk inom bränslebranschen menar på att sänkningen inte är tillräckligt låg för att det ska bli en skillnad i försäljningen. Detta för att prisskillnaden tros sänkningen blir för liten i skillnad mot fossila bränslen som bensin, skriver Expressen i en artikel. Förhoppningen är nu att det kommer ännu en sänkning för att locka fler till att köpa etanol istället för fossila bränslen.

Omvandla bilen till etanolbil

Sedan 2008 har det varit lagligt att bygga om sin bensindrivna bil till en etanolbil som är miljöklassad. Det går alltså att bygga om sin bensinbil så att den går att köra på E85, en vanlig variant av etanol, som består av 85 procent etanol och resten bensin. Om du gör detta så kan du minska ditt utsläpp av fossil koldioxid med 50-80 procent, något som helt klart är bra för miljön. Om du vill veta mer om hur du kan bygga om din bil, läs här. Och en som har byggt om sin bil så att den drivs på etanol är Henrik Jansson, som det skrivs om i en artikel från Sveriges Radio. Redan år 1997 byggde han om sin bil så att den kunde köras på etanol, och anledningen till detta är att han tror på en framtid för etanolen, men främst då ren etanol. Genom att justera tändningen, ändra på förgasen och sätta in ett glödstift bland annat kunde Henrik konvertera sin bill till etanoldrift.